Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Ramaderia i Sanitat Animal a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Dolors Pareja Molinero

Càrrec

cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal a Barcelona

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

Gestionar els registres de l'àmbit ramader que la normativa sectorial els atribueixi.
Coordinar i dirigir els programes sanitaris de les malalties animals.
Executar els programes de control en matèria de ramaderia.
Tramitar, quan correspongui, línies d'ajuts en matèria ramadera.
Autoritzar la celebració de certàmens ramaders.
Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les explotacions ramaderes en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (15/12/2020)