Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Gestió de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sr.   Óscar Asensio García

Càrrec

cap de Secció de Gestió de Recursos Humans (ef)

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar les propostes d'incorporació, mobilitat i extincions de les relacions de servei del personal de les diferents unitats.
Gestionar els expedients referents a les situacions administratives i incidències del personal.
Representar el Departament en els òrgans i les comissions de negociació col·lectiva.
Estudiar i efectuar l' aplicació i seguiment de la normativa que en matèria de funció pública i laboral afecti el personal del Departament.
Elaborar informes i propostes en matèria de personal.
Gestionar i mantenir el sistema d'informació de personal i custòdia dels expedients personals.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (24/04/2023)