Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Organització

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jorge Azpilicueta Fernández

Càrrec

cap de Servei d'Organització (ef)

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar els plans d'actuació departamental en matèria d'organització i fer-ne el seguiment.
Estudiar i elaborar propostes de creació, modificació i racionalització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament i la seva implementació i avaluació.
Coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.
Coordinar i avaluar la implantació de l'Administració electrònica en els processos i serveis del Departament. 
Executar les directrius sobre la gestió documental al Departament, incloses les actuacions de la gestió documental de documents electrònics, vetllar per una bona implantació del Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat (SIGEDA) i donar suport als arxius del Departament.
Desenvolupar les eines de gestió del coneixement, i estudiar i elaborar els sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.
Coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, i també les actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives. 
Coordinar els continguts dels sistemes d'informació del Departament, en col·laboració amb les diferents unitats directives, per dotar d'informació homogènia els punts departamentals d'atenció i informació a la ciutadania, tant presencial com mitjançant Internet.
Establir mecanismes de coordinació amb l'Àrea TIC pel que fa a l'àmbit d'actuació del Servei d'Organització i coordinar amb l'Àrea esmentada la supervisió i el seguiment del Pla director de sistemes d'informació del Departament.
Donar suport a la unitat d'informació del Departament en l'àmbit de la publicitat activa i del dret d'accés a la informació pública en la gestió de les sol·licituds d'accés a aquesta informació, en col·laboració amb les unitats prestadores dels serveis.
Coordinar els procediments interns i formular propostes organitzatives encaminades a complir els principis vigents en matèria de transparència.
Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (06/04/2023)