Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Ajuts

    Organigrama

Responsable

Sr.   Marc Binefa Mas

Càrrec

cap de la secció d'Ajuts

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar els expedients d'ajuts gestionats per les unitats del Departament i fer-ne el seguiment.
Tramitar els expedients de subvenció i/o préstec en les fases d'intervenció, resolució i pagament i fer-ne el seguiment.
Analitzar les línies d'ajut en la seva implicació econòmica i pressupostària i fer el seguiment de les partides pressupostàries afectades.
Ordenar les actuacions derivades de la gestió del Fons Estructural Pesquer.
Executar les actuacions en matèria de pagament de les ajudes finançades dins de les funcions d'execució de pagament de l'Organisme Pagador dels fons europeus.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (21/02/2023)