Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Gestió Econòmica

    Organigrama

Responsable

Sra.   Dolors Domènech Fabregat

Càrrec

cap del Servei de Gestió Econòmica

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar l'avantprojecte de pressupost de les unitats directives del Departament.
Fer seguiment de l'elaboració i tramitació dels documents comptables i execució del pressupost.
Supervisar els expedients de modificacions pressupostàries i generacions o incorporacions de crèdits.
Gestionar, tramitar i liquidar els ingressos del Departament.
Controlar la gestió econòmica de les sancions imposades pel Departament.
Controlar l'execució del fons d'habilitació.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)