Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Gabinet Tècnic

Responsable

Sr.   Jaime Sió Torres

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i entitats adscrites.
Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament.
Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.
Coordinar les publicacions del Departament.
Supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals de dones en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern.
Aplicar les directrius generals en matèria de planificació i normalització lingüística.
Elaborar estudis tècnics i econòmics especialitzats i sectorials necessaris per al disseny i el seguiment de les polítiques del Departament, així com el disseny, la planificació i l'elaboració de les estadístiques relacionades amb les matèries competència del Departament.
Assessorar en les memòries d'avaluació d'impacte de les mesures proposades en les normes que elaborin les diferents unitats del Departament.
Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'informes i d'estudis d'anàlisi i prospectiva en els àmbits materials que corresponen al Departament i elaborar l'informe anual de la situació dels sectors competència del Departament.
Formular propostes de polítiques sectorials i propostes de canvis estratègics.
Donar suport i assessorar tècnicament en el funcionament dels observatoris, i de les taules sectorials adscrites a la Secretaria General i si s'escau a la resta d'observatoris i taules adscrites a altres unitats del Departament o als seus organismes i entitats adscrites.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (22/02/2023)