Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina de Comunicació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Constanza Andrea Saavedra Valdés

Càrrec

cap de l'Oficina de Comunicació

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Donar suport i assistir a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

Dissenyar la política de comunicació del Departament.

Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.


Components

Aquesta plaça té caràcter eventual.


data actualització (21/02/2023)