Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina de Relacions Externes i Protocol

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria del Mar Vila i Casas

Càrrec

cap de l'Oficina de Relacions Externes i Protocol

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar l'estratègia, assessorar, promoure i mantenir les relacions externes del Departament amb altres institucions, entitats i empreses, vetllant per la imatge institucional del Departament.

Vetllar per l'aplicació correcta de la normativa, els usos i els costums en matèria de protocol i relacions públiques.

Dissenyar, organitzar i coordinar els esdeveniments, els actes i les accions de representació institucional i la participació de la persona titular i els alts càrrecs del Departament en els actes organitzats pel Departament o per altres institucions, entitats i empreses.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


Components

Aquesta plaça té caràcter eventual.


data actualització (21/02/2023)