Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

Responsable

Sr.   Pere Bonet Dalmau

Càrrec

President

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 22729 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Es l' òrgan assessor del Departament de Salut en l'àmbit de les malalties mentals i les addiccions, i s'adscriu a la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, la qual donarà el suport administratiu i de gestió a través del Pla director de salut mental i addiccions.
Correspon al Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions la funció d'assessorament en les actuacions que es derivin del procés d'elaboració, implementació, avaluació i actualització del Pla director en els àmbits següents:
"a) En la revisió dels models d'atenció, la cartera de serveis i les prestacions de la xarxa pública.
"b) En l'adaptació de les estratègies de salut mental al Model de prevenció i atenció a la cronicitat.
"c) En l'elaboració de les recomanacions i guies de pràctica clínica i plans d'atenció específics a problemes de salut prioritzats.
"d) En el disseny dels instruments per a la implantació dels models organitzatius, oportunitats de millora de l'eficiència i plans de reordenació dels serveis.
"e) En l'elaboració dels indicadors d'avaluació dels sistemes d'atenció des d'una visió integral i de continuïtat assistencial.
"f) En la definició de les prioritats en l'àmbit de la innovació i les TIC en salut mental.
"En el desenvolupament de totes aquestes funcions es farà el seguiment i la validació de l'ús de la varietat de gènere, de manera que es tinguin en compte les especificitats de salut de les dones per tal de donar resposta i oferir una atenció integral a les seves necessitats."

Components

El Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions està format per:
- Pere Bonet Dalmau.
- Pep Ramos Montes.
- Miquel Casas Brugué.
- Diego Palao Vidal.
- Montse Pamias Massana.
- Maite Garolera.
- Antonio Vaquerizo Cubero.
- Fina Castro.
- Maria Claustre Jané Ballabriga.
- Maria Leon Sanroma.
- Paloma Lago.
- Victor Pérez.
- Marta Torrens.
- Víctor Martí Carrasco.
- Francisco Villegas.
- Pilar Casaus.
- Francesc Vila Codina.
- Antoni Bulbena Vilarrassa.
- Lluís Albaiges.
- Agustina Ureña Hidalgo.
 
 
 
 
 
 

data actualització (16/03/2017)