Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

Responsable

Sr.   Joan Vegué

Càrrec

President

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 22729 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Es l' òrgan assessor del Departament de Salut en l'àmbit de les malalties mentals i les addiccions, i s'adscriu a la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, la qual donarà el suport administratiu i de gestió a través del Pla director de salut mental i addiccions.
Correspon al Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions la funció d'assessorament en les actuacions que es derivin del procés d'elaboració, implementació, avaluació i actualització del Pla director en els àmbits següents:
"a) En la revisió dels models d'atenció, la cartera de serveis i les prestacions de la xarxa pública.
"b) En l'adaptació de les estratègies de salut mental al Model de prevenció i atenció a la cronicitat.
"c) En l'elaboració de les recomanacions i guies de pràctica clínica i plans d'atenció específics a problemes de salut prioritzats.
"d) En el disseny dels instruments per a la implantació dels models organitzatius, oportunitats de millora de l'eficiència i plans de reordenació dels serveis.
"e) En l'elaboració dels indicadors d'avaluació dels sistemes d'atenció des d'una visió integral i de continuïtat assistencial.
"f) En la definició de les prioritats en l'àmbit de la innovació i les TIC en salut mental.
"En el desenvolupament de totes aquestes funcions es farà el seguiment i la validació de l'ús de la varietat de gènere, de manera que es tinguin en compte les especificitats de salut de les dones per tal de donar resposta i oferir una atenció integral a les seves necessitats."

Components

El Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions està format per:

 • Vegué Grilló, Joan (President)
 • Blanch Andreu, Jordi
 • Bonet Dalmau, Pere
 • Cardoner Álvarez, Narcís
 • Casamitjana Aguilà, Magdalena
 • Casas Brugué, Miquel
 • Colom Farran, Joan
 • Dolz Abadia, Montserrat
 • Garolera Freixa, Maite
 • Gomà Sellart, Josep
 • Lago Baylin, Paloma
 • Marieges Gordo, Àlex
 • Mondón Vehils, Sílvia
 • Morer Liñán, Astrid
 • Palao Vidal, Diego
 • Pérez Sola, Víctor
 • Pifarré Paredero, Josep
 • Pino López, Óscar
 • Ruiz Ripoll, Immaculada
 • Torrens Mèlich, Marta
 • Ureña Hidalgo, Agustina
 • Villarreal Castaño, Berna

 
 
 
 
 
 


data actualització (08/02/2021)