Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim

Responsable

Sr.   Joan Barniol Garriga

Càrrec

Cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Correspon al Consell Assessor el suport al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en l'anàlisi d'iniciatives relacionades amb la incorporació de la dimensió de gènere en totes les actuacions i la defensa i promoció de la plena igualtat efectiva en el món rural i marítim.


Components

El Consell Assessor té la composició següent: 

La presidència, que correspon a la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Les vocalies, amb la distribució següent:

- La persona titular de la presidència de l'Institut Català de les Dones del Departament de la Presidència.

- La persona titular de la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Una persona en representació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

- Fins a un màxim de deu persones, representants d'entitats i persones individuals de reconeguda trajectòria en la defensa de la igualtat de gènere en el si del món rural i marítim, nomenades pel conseller o la consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La secretaria, que exerceix una persona al servei del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentaciódata actualització (29/06/2020)