Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Interdepartamental per a la prevenció i lluita contra la malaltia de la pesta porcina africana

Responsable

Sra.   Elisenda Guillaumes Cullell

Càrrec

directora general d'Agricultura i Ramaderia

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió ha de desenvolupar les funcions següents:

Coordinar l'actuació dels departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de prevenció i lluita contra la malaltia de la pesta porcina africana.

Aprovar els plans de contingència contra la malaltia de la pesta porcina africana.

Establir criteris i marcar pautes per a la intervenció operativa de les unitats implicades en la prevenció i lluita contra la pesta porcina africana.

Proposar les mesures pertinents per a la implantació dels plans de contingència contra la malaltia de la pesta porcina africana.

Seguir l'evolució de la situació epidemiològica de la malaltia de la pesta porcina africana a partir de les dades obtingudes per les diferents unitats competents en les tasques de control i vigilància.

Conèixer les actuacions i valorar les propostes, els informes i les conclusions que li sotmeti la Comissió Tècnica.


Components

La Comissió té la composició següent:

La Presidència, que és exercida per la persona titular del departament competent en matèria de ramaderia.

Les vocalies, que són exercides per una persona amb rang orgànic mínim de direcció general o assimilat, de les unitats directives competents en les matèries següents: ramaderia, activitats cinegètiques, agents rurals, mossos d'esquadra, salut pública, infraestructures de mobilitat, polítiques ambientals i biodiversitat, residus, acció exterior, economia i presidència.

La Secretaria, sense dret a vot, que correspon a una persona al servei de la direcció general competent en matèria de ramaderia. 

 data actualització (28/06/2020)