Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Català de l'Alimentació

Responsable

Sr.   Carmel Mòdol Bresolí

Càrrec

Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Constituir-se com a fòrum per analitzar i debatre les qüestions que estiguin relacionades amb els objectius establerts en l'article 1.3.

Formular propostes orientades a afavorir l'equilibri i la transparència en les relacions de la cadena alimentària que permetin el desenvolupament equitatiu de totes les baules.

Formular propostes relacionades amb la comercialització, el foment i la promoció dels productes agroalimentaris catalans, inclosos els reconeguts amb qualitat diferenciada, amb l'agricultura de proximitat amb l'agricultura ecològica, tant per al mercat intern com per a l'exportació.

Analitzar les mesures que es defineixin per altres administracions i que puguin afectar l'agroalimentació, així com presentar propostes d'actuació.

Actuar com a òrgan assessor en l'elaboració de les estratègies, els plans i els programes dels departaments 

competents en les matèries objecte d'aquest Consell, que fomentin la sostenibilitat, la responsabilitat social, la lluita contra el malbaratament en tots els àmbits de la cadena agroalimentària i proporcionar aliments sans i segurs a la ciutadania.

Promoure propostes de promoció de la dieta mediterrània i foment dels hàbits alimentaris saludables i sostenibles entre la ciutadania, integrant-hi tots els agents de la cadena agroalimentària.

Fomentar la vàlua del patrimoni gastronòmic català com a element vertebrador de la producció agroalimentària i de la resta de la cadena.

Participar en l'establiment de les bases necessàries per a estimular la competitivitat de les empreses vinculades a la cadena agroalimentària, tot fomentant la innovació, en base al trinomi salut, nutrició i gastronomia.

Donar una visió transversal, que permeti analitzar i proposar les mesures d'innovació necessàries per a l'aprofitament de totes les oportunitats dels mercats i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.

Fomentar la Seguretat Alimentària i la disponibilitat dels aliments envers els consumidors.

Debatre, supervisar i aprovar les propostes i anàlisis realitzades per les comissions regulades en l'article 9


Components

El Consell té la composició següent:

 

La persona titular del departament competent en matèria d'alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries, que presidirà el Consell.

Set membres més del departament competent en matèria d'alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries, titulars de cadascuna de les quatre direccions generals competents en les matèries següents: agroalimentària, pesca, desenvolupament rural, i agricultura i ramaderia, així com de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i Promotora d'Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).

Un representant de la direcció general competent en matèria d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, proposat pel director general d'aquest Departament.

Nou membres, amb rang de director general, d'altres departaments de la Generalitat, proposats pel conseller o consellera competent corresponent, i distribuïts de la manera següent:

 •  1 representant del departament competent en matèria de comerç.
 •  2 representants del departament competent en matèria de salut pública.
 •  1 representant del departament competent en administració local.
 •  1 representant del departament competent en matèria de residus.
 •  1 representant del departament competent en matèria d'afers socials.
 •  1 representant de l'Agència Catalana del Consum.
 •  1 representant del departament competent en matèria d'indústria.
 •  1 representant d'ACCIO - Agència per la Competitivitat de l'Empresa.

Un representant de les Diputacions, proposat per aquestes, designat de forma rotatòria entre elles.

Vuit membres en representació del sector, a proposta dels representants respectius de cada sector, i distribuïts de la manera següent:

 •  1 representants del món cooperatiu agrari de Catalunya.
 •  1 representant de la indústria agroalimentària.
 •  1 representant del comerç i la distribució comercial.
 •  1 representant del sector de la gastronomia.
 •  1 representant de les Denominacions d'Origen Protegida i Indicacions Geogràfiques Protegides.
 •  1 representant de l'Artesania Alimentària.
 •  1 representant de les entitats del Tercer Sector Social.
 •  1 representant de les organitzacions de consumidors.

Un representant per cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives, d'acord amb la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries.

Dos representants de les associacions municipalistes de Catalunya, proposats per aquestes.

Un representat dels col·legis professionals relacionats amb la matèria d'alimentació, proposat per aquestes, designat de forma rotatòria entre elles.

 data actualització (29/06/2020)