Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Taula sectorial de Fertilització Agrària

Responsable

Sra.   Elisenda Guillaumes Cullell

Càrrec

Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre el sector i l'Administració.

Informar el Departament i col·laborar-hi en totes les qüestions que facin referència al respectiu sector.

Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per aconseguir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l'activitat econòmica.

Estimular l'establiment d'acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre les diferents branques de la cadena agroalimentària que hi ha a cada taula.

Promoure i facilitar la transferència d'informació de dades referents a l'emmagatzematge, la qualitat i el tractament dels productes en les diferents fases del seu cicle productiu, els mecanismes de comercialització, l'evolució dels preus, l'origen i la destinació dels productes i altres qüestions d'interès general per al sector corresponent.

Col·laborar amb l'Administració en l'elaboració i l'execució de les mesures de millora, la reestructuració i la transferència tecnològica per al sector respectiu, aplegant esforços per a l'obtenció de productes de qualitat superior i més competitius.

Fomentar el consum amb la proposta de les accions de promoció que es creguin oportunes.

Considerar, analitzar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector.

Qualsevol altra funció que el Departament els encomani en benefici del sector respectiu i en el marc de la legislació vigent.


Components

5 membres de les OPA i 2 membres de FCACdata actualització (29/06/2020)