Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comissió Interdepartamental del Pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya (2018-2022)

Funcions

Les funcions de la Comissió són: 

a. Facilitar i participar en el desenvolupament del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, tot identificant, valorant, definint i detallant els instruments tècnics, econòmics, legals i socioculturals que cal encabir. 

b. Opinar i assessorar als tècnics de l’administració, responsables jurídics i responsables de contractació, dels diferents departaments i sector públic sobre les vies i mètodes pràctics per a posar en marxa els programes i objectius del Pla de la manera més eficient, resolutiva i estandarditzada possible. 

c. Assegurar la interlocució directa de l’ICAEN com a impulsor del Pla amb els diferents departaments i entitats, per tal de valorar el desenvolupament del Pla i l’aconseguiment dels objectius. 

d. Altres funcions que es derivin de les tasques que es realitzin i que siguin aprovades per la mateixa Comissió Interdepartamental.


Components

La composició d’aquesta Comissió és la següent:

 

Presidència: el/la conseller/a del departament competent en matèria d’energia 

Vicepresidència: el/la conseller/a o secretari/ària general del departament competent en matèria del patrimoni. 

Secretaria: el/la director/a de l’Institut Català d’Energia

Una vocalia en representació de cada departament de la Generalitat de Catalunya, que correspondrà a la persona titular de la Direcció de Serveis o a la persona amb rang orgànic de subdirecció general o nivells de destinació assimilables amb responsabilitat sobre la contractació i gestió en l’àmbit dels edificis de cada departament. 

Una vocalia en representació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 

Una vocalia en representació de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 

Si la Comissió així ho decideix, poden formar part d’ella a tots els efectes com a vocals de la comissió, representants d’entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya que presentin un consum d’energia important i/o que hagin implementat projectes d’inversió o modalitats innovadores de contractació d’energia i de serveis. 

 

El conseller/a competent en matèria d’energia i el conseller/a competent en matèria del patrimoni nomenaran els components de la Comissió que no ho són per raó del seu càrrec a proposta de la persona titular de la direcció general o de la persona titular de la direcció de les unitats orgàniques i empreses que integrin la Comissió.data actualització (14/05/2021)