Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar

Responsable

Sra.   Raquel del Rosal Guitiérrez

Càrrec

responsable de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

 

NIF

S-0800600-I

 

Funcions

Avaluar l'estat dels recursos i els ecosistemes marins i proposar una gestió sostenible de les activitats sectorials que hi impacten.
Establir, gestionar i coordinar una xarxa científica que, en col·laboració amb altres òrgans i organismes, permeti d'assolir un coneixement tan exhaustiu com sigui possible sobre els recursos vius i els ecosistemes marins de l'espai marítim de Catalunya.
Afavorir, promoure i facilitar estudis científics sobre la pesca i altres activitats marítimes, els recursos marins i, en general, les ciències del mar.
En la mesura que sigui possible, en l'elaboració i difusió d'aquests estudis, s'integrarà la perspectiva de gènere mitjançant aquelles metodologies que permetin conèixer quina és la situació de les dones, i, en particular, de desigualtat per raó de gènere en aquest sector.
Facilitar l'assessorament científic en suport d'una política marítima integrada, incloent l'ordenació de l'espai marítim.
Participar en les tasques del Consell Català de Cogestió Marítima.
Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda en relació amb les anteriors o per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.


data actualització (30/07/2019)