Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Negociat de Suport a la Gestió d'Activitats Extractives

    Organigrama

Responsable

Sra.   Consol Rodríguez Franquet

Càrrec

cap del Negociat de Suport a la Gestió d'Activitats Extractives

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar els expedients d'avaluació de la restauració i de seguiment de les activitats extractives.

Calcular, fer el manteniment i l'actualització de les fiances establertes per garantir la realització dels programes de restauració de les activitats extractives.

Gestionar l'execució subsidiària de la restauració d'activitats extractives per part de l'Administració, quan el seu titular ha incomplert el programa establert.

Prestar suport administratiu al Servei en l'elaboració de directrius, criteris d'homogeneïtzació documental i elaboració de normativa.

Coordinar l'aplicació de l'administració electrònica en la relació amb les empreses i les administracions públiques.

Impulsar, coordinar i supervisar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels anuncis d'informació pública i de les declaracions d'impacte ambiental així com la participació dels agents implicats en la tramitació dels programes de restauració.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)