Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell d'Administració de Forestal Catalana, SA


Adreça
Carrer del Torrent de l'Olla, 218-220 1a. planta
Població
08012  Barcelona
Telèfon
93 411 09 26
Fax
93 491 48 59

Funcions

Administració i representació de la societat

Components

 President: el secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural o la persona en qui designi.

Vocals:

- La persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

- La persona titular de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

- La persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior.

- La persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

- La persona titular de la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Secretari: una persona designada pel President, que actua amb veu però sense vot 


data actualització (19/05/2023)