Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Rector de l'INCAVI


Adreça
Plaça de l'Àgora, 2-3 (Polígon Industrial Domenys II)
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 890 02 11
Fax
93 817 59 79

Funcions

Emetre informe sobre els projectes de normes legals i reglamentàries que afecten el sector vitivinícola.
Conèixer l'activitat de cada servei, unitat o àrea de l'Institut Català de la Vinya i el Vi que sigui d'interès dels membres del Consell o que exigeixi coordinar-los.
Emetre informe sobre l'avantprojecte del pressupost de l'Institut Català de la Vinya i el Vi.
Qualsevol altra funció que el president o presidenta o el director o directora estimin pertinent d'atribuir-li.

Components

President o presidenta de l'INCAVI
Director o directora de l'INCAVI  
Secretari o secretària amb veu i sense vot


data actualització (11/07/2018)