Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Consell Assessor de l'INCAVI


Adreça
Plaça de l'Àgora, 2-3 (Polígon Industrial Domenys II)
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 890 02 11

Funcions

Emetre informe sobre els projectes formulats per al desplegament legislatiu i reglamentari de la normativa vitivinícola.
Conèixer els plans d'actuació de l'Institut i, si escau, formular-hi observacions i suggeriments.
Conèixer l'evolució i les perspectives del sector vitivinícola, els plans de modernització i l'orientació productiva, ser-ne informat i, si escau, emetre informes sobre aquestes qüestions.
Assessorar l'Institut sobre totes les seves activitats i funcions, i també en relació amb les matèries i els estudis que li puguin ser encomanats.

Components

Presidència: titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, o la persona en la qual delegui, 
Els vocals seran els següents:
El director/directora de l'INCAVI.
Tres representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Quatre representants de diferents Departaments.
Un representant del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Tots ells seran nomenats pel titular del departament respectiu.
Els presidents dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya.
Tres representants de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya.
Tres representants de les organitzacions professionals vinícoles.
Un representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Tres persones de reconegut prestigi relacionades amb el món de la viticultura, l'enologia i amb coneixement de vins, designats pel titular del departament competent en matèria d'agricultura.


data actualització (11/07/2018)