Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Panell de Tast Oficial d'olis Verges d'oliva de Catalunya

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Vicens Burgués

Càrrec

director del Panell de Tast Oficial d'olis Verges d'oliva de Catalunya

Adreça
Passeig de Sunyer, 4-6
Població
43202  Reus
Telèfon
977 326 336 / 977 318 279

Funcions

Les funcions del panell són: 
  • La realització de les anàlisis organolèptiques d'olis verges d'oliva a sol·licitud del sector, de l'Administració i de particulars.
  • La participació en activitats de divulgació i promoció de l'oli d'oliva.
  • La formació i l'entrenament de tastadors.
  • La participació en exercicis d'intercomparacions i intercalibracions.
  • La col·laboració en estudis i projectes d'investigació en aquesta matèria.
  • Altres tasques que li siguin encomanades per la Direcció general 

Components

a) El/la director/a del Panell de Tast.
b) El/la cap del Panell de Tast.
c) El/la cap del Panell de Tast suplent/a.
d) Els/Les tastadors/res, amb un mínim de dotze.
e) El/la secretari/ària.


data actualització (03/11/2022)