Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comitè en Matèria de Sanitat Vegetal en Producció Ecològica

Responsable

Sr.   Jordi Giné Ribó

Càrrec

president del Comitè en Matèria de Sanitat Vegetal en Producció Ecològica

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90

Funcions

a) Estudiar les necessitats del sector agrícola en matèria de sanitat vegetal quant a la matèria de producció ecològica.
b) Proposar els criteris bàsics d'actuació en temes de sanitat vegetal per fer front a les plagues, les malalties i les males herbes ja conegudes, però per a les quals manquen estratègies de lluita i control vàlides i/o reconegudes, així com per a les que puguin ser de nova aparició.
c) Assessorar a la persona representant del Departament competent en matèria d'agricultura i alimentació en òrgans col·legiats d'altres administracions públiques en matèria de producció agrària ecològica.
d) Establir una base de dades actualitzada de productes fitosanitaris que es poden utilitzar en producció ecològica consultable des del portal web Ruralcat, tal i com preveu l'actuació 2.3.1 del Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques 2008-2012.
e) Participar en l'elaboració de material informatiu i/o divulgatiu per al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal en producció ecològica.

Components

a) La presidència: el/la cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
En cas d'absència, malaltia o vacant serà substituït/da per la persona titular de la vicepresidència.
b) La vicepresidència: el/la responsable de la producció agrària ecològica del Servei de Producció Agrícola de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
c) Les vocalies:
 • En representació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: el/la responsable de productes fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
 • Una persona especialista en els conreus de l'arròs i de cítrics del DARP.
 • Una persona especialista en els conreus de fruita seca i olivera del DARP.
 • Una persona especialista en els conreus hortícoles del DARP.
 • Una persona especialista en el conreus de fruita dolça del DARP.
 • Una persona especialista en el conreus extensius del DARP.
 • Una persona especialista en plantes adventícies del DARP.
 • Una persona especialitzada en producció agrària ecològica del Servei de Producció Agrícola de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
 • El/la coordinador/a de les agrupacions de defensa vegetal ecològiques de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
 • Una persona especialista en vinya representant de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
 • Una persona representant del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
 • Una persona representant de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
d) Un/a funcionari/a adscrit/a a la Subdirecció General d'Agricultura de la Direcció General competent en matèria d'agricultura i ramaderia.


data actualització (15/12/2020)