Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Comitè del Control Lleter de Catalunya

Responsable

Sra.   Elisenda Guillaumes Cullell

Càrrec

presidenta del Comitè del Control Lleter de Catalunya

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Supervisar el funcionament del Centre de control lleter oficial de Catalunya.
Valorar els costos del control lleter i proposar sistemes de finançament.
Analitzar i estudiar els resultats globals del control lleter oficial a Catalunya.
Estudiar les mesures per al funcionament correcte del control lleter oficial que consideri oportunes i proposar-les al Centre i a la direcció general competent en matèria de producció ramadera per millorar-ne els resultats.
Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de control lleter oficial i, si escau, proposar-ne la modificació.
Supervisar l'estructura i el funcionament de les bases informàtiques que continguin les dades relatives al control lleter oficial.
Proposar i informar les disposicions de caràcter general en matèria de control lleter oficial i les seves modificacions.
Les altres funcions que li pugui encomanar la legislació vigent o la direcció general competent en matèria de producció ramadera.

Components

  1. President/a: la persona que ostenti la titularitat de la direcció general competent en matèria de producció ramadera.
  2. Vicepresident/a: la persona titular del servei competent en matèria de producció ramadera.
  3. Vocals:
  • Una persona per cadascuna de les organitzacions o associacions de races pures de les espècies bovina, ovina i caprina de llet que es vulguin acollir al control lleter oficial.
  • Una persona representant del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya.
  • La persona de la direcció general competent en matèria de producció ramadera que sigui responsable de les explotacions lleteres, la qual actuarà com a secretari/ària del Comitè.


data actualització (04/07/2018)