Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Ramaderia i Sanitat Animal a la Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Bringue Coll

Càrrec

cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal a la Catalunya Central

Adreça
Carrer de la Llotja, s/n (Recinte Firal El Sucre)
Població
08500  Vic
Telèfon
93 882 87 90

Funcions

Gestionar els registres de l'àmbit ramader que la normativa sectorial els atribueixi.
Coordinar i dirigir els programes sanitaris de les malalties animals.
Executar els programes de control en matèria de ramaderia.
Tramitar, quan correspongui, línies d'ajuts en matèria ramadera.
Autoritzar la celebració de certàmens ramaders.
Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les explotacions ramaderes en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (31/05/2023)