Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció d'Ajuts i Economia Pesquera

    Organigrama

Responsable

Sr.   Andreu Guixer Esteruelas

Càrrec

cap de Secció d'Ajuts i Economia Pesquera

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Preparar propostes en relació amb la normativa reguladora en matèria d'ajuts en el marc de la Política Pesquera Comuna.
Gestionar el pressupost del Programa operatiu dels ajuts europeus.
Elaborar els procediments per a la gestió dels ajuts comunitaris.
Executar i coordinar els plans de control de l'Organisme Intermedi de Gestió (OIG) en el marc dels ajuts comunitaris de les unitats que hi participen.
Coordinar l'actuació de l'Organisme Intermedi de Gestió en matèria de certificació dels ajuts comunitaris.
Elaborar els informes anuals i sectorials de situació d'execució dels ajuts.
Controlar els desemborsaments comunitaris.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (08/07/2019)