Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Control i Acció Marítims

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Ylla Boix

Càrrec

cap de Servei de Control i Acció Marítims

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

- Coordinar els plans de seguiment, control, vigilància i inspecció pesquera i d'afers marítims i nàutics, organitzar-ne els mitjans humans i materials, formar els inspectors i dirigir les inspeccions pel territori per controlar el compliment de la normativa aplicable en l'àmbit competencial de la Direcció General, tant pel que fa als recursos com als afers marítims i la protecció del litoral.
- Proposar plans d'actuació conjunta i les directrius a seguir amb el cos d'Agents Rurals, la Policia de Catalunya o amb altres administracions públiques que puguin actuar com a inspecció de pesca i afers marítims, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
- Col·laborar amb el Servei de Recursos Marins en les actuacions d'inspecció quan es tracti de les activitats relacionades amb la pesca professional i l'aqüicultura.
- Proposar reglamentacions en relació amb els afers marítims, incloent en tot cas: els centres d'activitats marítimes, el busseig professional i d'esbarjo i la pesca recreativa.
- Supervisar les tramitacions de les llicències de pesca recreativa.
- Proposar les autoritzacions de concursos de pesca marítima. 
- Proposar les autoritzacions corresponents als centres d'activitats marítimes, el busseig professional i el turisme aqüícola.
- Gestionar les actuacions en matèria de pesca-turisme, turisme pesquer i turisme aqüícola i les demostracions de pesca.
- Gestionar les accions corresponents al règim sancionador en les competències de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomanidata actualització (03/11/2022)