Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei d'Edificacions i Sostenibilitat

    Organigrama

Responsable

Sra.   Iris Moyés Polo

Càrrec

cap del Servei d'Edificacions i Sostenibilitat

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dur a terme la gestió de projectes incloent la direcció tècnica, la coordinació i la planificació de les obres noves, rehabilitacions i instal·lacions dels immobles que executa el Departament en els edificis i locals que té adscrits.
Dur a terme la gestió dels projectes de manteniment dels béns immobles que té el Departament i fer-ne el seguiment. Planificar, executar i fer el seguiment del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i locals del Departament amb l'objectiu de minimitzar l'energia consumida i vetllar per mantenir els nivells de confort a les instal·lacions.
Planificar, supervisar i fer el seguiment de les obres i els manteniments que garanteixin la seguretat i salut als edificis i locals del Departament, en coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Col·laborar en la gestió patrimonial dels edificis, coordinar l'elaboració d'informes per a la cessió, el lloguer i la compra d'immobles per part del Departament i, en el cas de les cessions, coordinar les actuacions tècniques vinculades a la cessió i fer el seguiment dels acords amb l'Administració cedent.
Assessorar les diferents unitats, centres de treball, empreses públiques i organismes autònoms en matèries relacionades amb obres, equipaments, manteniment i seguretat. 
Gestionar i tramitar els expedients de llicències i legalitzacions dels edificis del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)