Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Conservació de la Flora

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Controlar l'estat de conservació de les espècies protegides i amenaçades de la flora.

Elaborar, tractar i difondre la informació sobre la flora.

Proposar i tramitar la declaració i/o revisió de l'estatus de les espècies de flora protegides i amenaçades, i gestionar els plans de recuperació i de conservació de les espècies de flora amenaçades.

Gestionar els centres de recuperació i reproducció en captivitat d'espècies de flora i les accions de conservació ex situ i coordinar els centres de recuperació o reproducció.

Aplicar les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies de flora exòtica invasora i mantenir el seu banc de dades.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (25/04/2023)