Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Terres de l'Ebre

    Organigrama

Adreça
Carrer de Burgos, 17 baixos
Població
43870  Amposta
Telèfon
977 70 73 20

Funcions

a) Vetllar per l'aplicació de la normativa referent a hàbitats, espais protegits i espècies protegides.
b) Coordinar la gestió dels espais naturals protegits i els seus programes d'actuació, d'acord amb les funcions
que pugui encomanar la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural.
c) Elaborar els informes ambientals integrats del vector medi natural dels projectes i actuacions que afectin
espais naturals protegits o que siguin objecte d'avaluació ambiental estratègica o d'avaluació d'impacte
ambiental.
d) Coordinar l'aplicació dels diferents plans de conservació i seguiment d'espècies de flora i fauna en l'àmbit del
servei territorial, llevat les espècies cinegètiques i piscícoles.
e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.
 


data actualització (28/02/2023)