Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Tarragona

    Organigrama

Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 21 65 62
Fax
977 22 51 58

Funcions

Vetllar per l'aplicació de la normativa referent a hàbitats, espais protegits i espècies protegides. 

Coordinar la gestió dels espais naturals protegits i els seus programes d'actuació, d'acord amb les funcions que pugui encomanar la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural.

Elaborar els informes ambientals integrats del vector medi natural dels projectes i actuacions que afectin espais naturals protegits o que siguin objecte d'avaluació ambiental estratègica o d'avaluació d'impacte
ambiental.

Coordinar l'aplicació dels diferents plans de conservació i seguiment d'espècies de flora i fauna en l'àmbit del servei territorial, llevat les espècies cinegètiques i piscícoles.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.
 data actualització (31/05/2023)