Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Projectes Transversals

    Organigrama

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Donar suport als òrgans de la Direcció General i del Departament encarregats de l'elaboració i execució de projectes que tinguin incidència en el sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.
Coordinar la participació de la Direcció General en la planificació i gestió d'ajuts europeus, estatals, autonòmics i altres, referents al sector forestal, cinegètic, de pesca continental i de la bioeconomia.
Supervisar i coordinar la participació de la Direcció General en els plans, projectes i llicències que requereixin informe de la Direcció General.
Realitzar estudis en relació amb l'estat i l'evolució dels sectors forestal, cinegètic, de pesca continental i de bioeconomia i proposar actuacions de millora.
Coordinar la participació de la Direcció General en plans i projectes del Departament.
Coordinar les actuacions de difusió i divulgació en els àmbits de la Direcció General, incloent-hi l'àmbit web i les bases de dades cartogràfiques.
Promoure la bioeconomia en la gestió dels sectors forestal, cinegètic i de la pesca continental.
Participar en els òrgans de seguiment d'actuacions del Departament en els àmbits competència de la Direcció General.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (07/07/2022)