Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Control i Inspecció

    Organigrama

Responsable

Sr.   Albert Maria i Soliva

Càrrec

Cap de la Secció de Control i Inspecció

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Inspeccionar el compliment de les normatives corresponents a les activitats que es desenvolupen en l'àmbit de les competències de la Direcció General, inclosa la formació que imparteixen els centres d'activitats marítimes i els cursos de busseig professional autoritzats.
Coordinar, donar suport i fer el seguiment de les actuacions de control exercides per les persones habilitades en les funcions de control i inspecció en matèria de pesca i afers marítims adreçades a vetllar pel compliment de la normativa vigent.
Elaborar informes, programes i plans de control, memòries i estadístiques de les actuacions realitzades en l'exercici de les funcions de control i inspecció en matèria de pesca i afers marítims i activitats nàutiques.
Proposar i participar en l'elaboració d'activitats formatives adreçades a la formació contínua i el perfeccionament del personal que exerceix les funcions de control i inspecció en matèria de pesca i afers marítims, incloses les activitats nàutiques.
Redactar i fer el seguiment dels projectes per a la millora de les activitats de control i inspecció i règim sancionador en matèria de pesca i afers marítims.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (08/07/2019)