Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Boscos i Recursos Forestals a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Castelló Nòria

Càrrec

cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a Lleida

Adreça
Carrer del Camp de Mart, 35
Població
25004  Lleida
Telèfon
973 24 66 50
Fax
973 24 89 29

Funcions

Orientar i coordinar les intervencions en els espais forestals.
Emetre informe dels expedients sobre actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada).
Exercir la gestió, el control i l'execució en matèria de patrimoni forestal.
Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Elaborar els informes ambientals en matèria de recursos forestals que li siguin requerits per l'òrgan competent en avaluació d'impacte ambiental.
Emetre l'informe previ sobre la delimitació d'àrees i itineraris aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (13/03/2023)