Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ramon Sanfeliu Rubinat

Càrrec

cap de la Secció de Gestió d'Ajuts i Desenvolupament Rural a Lleida

Adreça
Carrer del Camp de Mart, 35
Població
25004  Lleida
Telèfon
973 24 66 50
Fax
973 24 89 29

Funcions

Realitzar els controls dels programes de foment del desenvolupament i millora integral de les àrees rurals, de les explotacions agrícoles i ramaderes i dels programes en matèria de plans de millora de les estructures agràries de producció i la dimensió de les explotacions d'acord amb els programes establerts per la Direcció General de Desenvolupament Rural, en el seu àmbit territorial.
Realitzar els controls preceptius en els ajuts cofinançats amb fons europeus, d'acord amb les directrius de la Direcció General de Desenvolupament Rural.
Donar suport a les oficines comarcals en els àmbits de la seva competència.
Donar suport a la tramitació de la Declaració Única Agrària en el seu àmbit territorial.
Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania i en especial les explotacions agràries en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (28/10/2022)