Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Boscos i Recursos Forestals a Terres de l'Ebre

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Miranda Estrampes

Càrrec

cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a Terres de l'Ebre

Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Orientar i coordinar les intervencions en els espais forestals.
Emetre informe dels expedients sobre actuacions en els espais forestals (rompudes, obertures de camins, aprofitaments, ocupacions, camins ramaders, circulació motoritzada).
Exercir la gestió, el control i l'execució en matèria de patrimoni forestal.
Assessorar tècnicament les administracions públiques, així com orientar la ciutadania en relació amb els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin a projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
Elaborar els informes ambientals en matèria de recursos forestals que li siguin requerits per l'òrgan competent en avaluació d'impacte ambiental.
Emetre l'informe previ sobre la delimitació d'àrees i itineraris aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (02/11/2022)