Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Medi Ambient

    Organigrama

Responsable

Sra.   Catalina Cerdà Pons

Càrrec

cap de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Medi Ambient

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a l'Àrea d'Assessorament Jurídic a l'Àmbit de Medi Ambient,
que es configura com a àrea funcional, les funcions de preparar la documentació,
fer propostes o emetre informes, segons escaigui, i, en general, l'acompliment de
les funcions d'assessorament relatives a les matèries que siguin competència de la
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.data actualització (09/05/2023)