Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Castellà Josa

Càrrec

cap de la Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Dur a terme la realització, programació i seguiment d'actuacions de desplegament de la gestió en els espais del Pla d'espais d'interès natural i de la Xarxa Natura 2000 i coordinar-ne la intervenció administrativa.

Dur a terme el desenvolupament, l'execució i el seguiment de convenis, contractes de conservació, consorcis i altres fórmules de col·laboració per a la gestió dels espais del Pla d'espais d'interès natural i de la Xarxa Natura 2000.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (25/04/2023)