Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Planificació

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jorge Heras Dolader

Càrrec

cap de la Secció de Planificació

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Elaborar plans i programes d'inversió pública en matèria d'hidrologia forestal, restauració hidrologicoforestal de conques, de defensa contra l'erosió i els allaus i de conservació dels sòls forestals.
Informar sobre les propostes d'avaluació de zones d'actuació urgent.
Estudiar estructures preventives contra incendis forestals en projectes de reforestació, regeneració natural i reforestació.
Elaborar plans de producció forestal i de millora i ordenació de pastures.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (02/03/2018)