Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental

    Organigrama

Responsable

Sr.   Albert Alemany Capella

Càrrec

subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental (ef)

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Establir les directrius generals i planificar de manera sostenible la gestió de la riquesa cinegètica i de la pesca continental.
Gestionar els programes relatius a la conservació dels recursos cinegètica i de pesca continental.
Avaluar el grau de conservació i de protecció de les espècies cinegètiques i piscícoles, i assumir la seva restauració i millora.
Coordinar les activitats cinegètiques a les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada.
Executar les directrius i polítiques i coordinar l'actuació del Departament amb els organismes i institucions relacionats amb la caça i la pesca continental.
Desenvolupar les polítiques de prevenció dels danys produïts per la fauna cinegètica i protegida envers les activitats agrícoles, ramaderes i piscícoles conjuntament amb la Subdirecció General de Biodiversitat.
Gestionar l'execució dels contractes, i els ajuts en l'àmbit de la Subdirecció General.
Gestionar el Sistema d'informació geogràfica de les espècies cinegètiques i piscícoles, conjuntament amb la Subdirecció General de Biodiversitat, per mitjà del seguiment integrat de les seves poblacions.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (26/04/2023)