Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Boscos

Responsable

Sr.   Enric Vadell Guiral

Càrrec

subdirector general de Boscos

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00
Fax
93 567 41 84

Funcions

Promoure plans i programes d'ordenació dels recursos del medi forestal i avaluar-ne els resultats.
Coordinar les actuacions en matèria d'aprofitaments i serveis forestals i de camins ramaders i pastures, i establir les actuacions de foment i control per a la millora dels terrenys forestals i l'ús racional i la producció dels boscos i les pastures. Coordinar les actuacions en matèria d'hidrologia forestal i lluita contra l'erosió per a la protecció, conservació i millora dels sòls agrícoles i els terrenys forestals.
Establir mesures de prevenció d'incendis forestals i de sensibilització. 
Defensar i gestionar la propietat pública patrimonial de la Generalitat i dels ens locals quan correspongui.
Executar les mesures de foment i control de la qualitat del material forestal de reproducció emprat, genètica forestal i conservació de la biodiversitat per mitjà dels bancs de llavors forestals.
Promoure la bioeconomia del sector forestal, i potenciar, promoure i donar suport a les indústries de transformació dels recursos forestals, les bioenergies relacionades amb el sector forestal i les millores de les tecnologies de recol·lecció i d'extracció de productes del bosc i de la seva comercialització.
Promoure la recerca, formació i especialització en el sector forestal i la transferència tecnològica. 
Divulgar les polítiques de gestió forestal sostenible i la multifuncionalitat dels boscos.
Promoure actuacions en les masses forestals que compatibilitzen els usos tradicionals amb l'adaptació dels ecosistemes forestals al canvi climàtic i la biodiversitat.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (22/07/2021)