Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Secció de Gestió de la Pesca i el Marisqueig

    Organigrama

Responsable

Sra.   Raquel del Rosal Gutiérrez

Càrrec

cap de la Secció de Gestió de la Pesca i el Mariqueig

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Elaborar propostes de reglamentació d'arts, ormeigs, instruments, i equips de pesca.
Elaborar les propostes dels plans de gestió de les diferents modalitats de pesca i marisqueig.
Elaborar estudis de regulació de les diferents modalitats de pesca i marisqueig, horari de l'activitat extractiva, fons mínims, talles mínimes i períodes de veda per zones i/o espècies.
Tramitar els expedients de llicències i autoritzacions per a la pesca professional.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (03/11/2022)