Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Foment d'Estructures Pesqueres

    Organigrama

Responsable

Sra.   Elena Banqué Castel

Càrrec

cap del Servei de Foment d'Estructures Pesqueres

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Elaborar les propostes de mesures de foment dels sectors pesquer i aqüícola en el marc de la Política Pesquera Comuna.
Gestionar les línies d'ajuts destinats als sectors pesquer, aqüícola i de transformació i comercialització dels productes de la pesca en el marc dels fons europeus i altres fons propis.
Coordinar les actuacions en matèria d'autoritzacions de nova construcció, modernització i canvis de base dels vaixells de pesca.
Supervisar la gestió dels registres en matèria de pesca i aqüicultura, de confraries de pescadors i de les seves federacions, el registre de les organitzacions de productors i el de les entitats associatives de professionals del sector.
Elaborar les mesures encaminades a l'exercici de la tutela sobre les confraries de pescadors i les seves federacions, i dels convenis que s'estableixin.
Elaborar i supervisar les actuacions en matèria de transformació i comercialització dels productes pesquers i promoure acords entre els sectors afectats per la transformació i la comercialització de productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig.
Elaborar propostes en relació amb la normativa reguladora en matèria d'ordenació pesquera.
Coordinar propostes d'actuació sobre noves vies de comercialització dels productes pesquers, de l'aqüicultura i del marisqueig. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2022)