Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Pesca i Aqüicultura

    Organigrama

Responsable

Sra.   Itziar Segarra Díaz

Càrrec

subdirectora general de Pesca i Aqüicultura

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 42 00

Funcions

Establir i coordinar les actuacions, les estratègies, els programes i els plans que han de dur a terme els Serveis Territorials del Departament en matèria de pesca.
Avaluar la planificació i l'execució de les mesures de foment destinats al sector pesquer i aqüícola representatives del sector pesquer, aqüícola, i marisquer.
Coordinar les relacions amb les confraries de pescadors, les seves federacions, les organitzacions de productors, els grups d'acció local pel desenvolupament de les zones dependents de la pesca i altres organitzacions representatives del sector pesquer, aqüícola, marisquer i d'activitats marines.
Planificar actuacions de foment de l'activitat econòmica del sector pesquer, de l'aqüicultura i el marisqueig així com propostes de mesures que impulsin la diversificació econòmica del sector pesquer i aqüícola, la internacionalització de les empreses i el desenvolupament de les zones dependents de la pesca.
Fomentar programes de cooperació interregionals europeus dins de l'àmbit competencial de la Direcció General.
Coordinar l'execució pressupostària de la Direcció General.
Coordinar la gestió de les concessions i les autoritzacions d'establiments de cultius marins i de recollida d'organismes vius per al cultiu marí.
Impulsar propostes relatives al desenvolupament i gestió de les activitats d'aqüicultura i d'oceanografia a Catalunya.
Coordinar les actuacions en matèria de control i inspecció en les matèries competència de la Direcció General i proposar-ne el Pla general.
Coordinar el programa de seguiment de les aigües, mol·luscs i fitoplàncton tòxic a les zones de producció de marisc del litoral català.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (18/11/2021)