Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Control Integrat i Pagaments

    Organigrama

Responsable

Sra.   Laura Ruana Pavon

Càrrec

cap del Servei de Control Integrat i Pagaments

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
Coordinar la gestió de la condicionalitat i l'execució dels controls pels òrgans especialitzats corresponents, d'acord amb la normativa d'aplicació i sense perjudici de l'execució dels controls que correspon als òrgans especialitzats dins de les diferents unitats directives del Departament.
Dissenyar els plans de control administratiu i controls sobre el terreny de les línies d'ajut de la subdirecció i supervisar-ne l'execució.
Realitzar controls de qualitat dels ajuts en l'àmbit de la Subdirecció General.
Gestionar el pagament dels ajuts en l'àmbit de la Subdirecció General.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (03/11/2022)