Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Subdirecció General de Gestió i Control d'Ajuts Directes

    Organigrama

Responsable

Sr.   Valentí Marco Sanz

Càrrec

subdirector general de Gestió i Control d'Ajuts Directes

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Planificar, coordinar, organitzar i gestionar les línies d'ajuts directes i dels ajuts a les explotacions en el marc de l'Organització Comuna de Mercats (OCM), i dins de la Política Agrària Comunitària, excepte les mesures relatives a la transformació de productes agraris amb finalitat de regulació del mercat i els ajuts al consum, i l'emmagatzematge privat.

Coordinar la relació entre el Departament, el Fons Espanyol de Garantia Agrària i l'Administració General de l'Estat en relació amb els ajuts especificats a la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article.

Planificar i dissenyar les actuacions d'inspecció i control en la gestió dels ajuts i de la condicionalitat, així com organitzar i supervisar-ne el pagament.

Coordinar i supervisar la gestió dels diferents sistemes d'informació, bases de dades o registres que estiguin adscrits a la Subdirecció General.

Elaborar propostes amb relació a la normativa reguladora en matèria dels ajuts especificats a la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article.

Supervisar la gestió sobre el Catàleg d'Explotacions Agràries Prioritàries.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (22/07/2021)