Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Eugenia Tudela Edo

Càrrec

cap del Servei de Contractació i Patrimoni

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Tramitar els expedients de contractació d'obres, subministraments, béns i serveis del Departament, com també la dels relatius a l'adquisició o l'arrendament dels edificis i locals.
Tramitar els expedients patrimonials i gestionar els contractes i resolucions que s'escaiguin en cada cas.
Tramitar les assegurances i gestionar les reclamacions davant de les companyies asseguradores.
Gestionar l'inventari de béns immobles.
Tramitar els convenis de col·laboració i els encàrrecs de gestió.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)