Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Règim Interior

    Organigrama

Responsable

Sra.   Victòria Bosch Paltré

Càrrec

cap del Servei de Règim Interior

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Coordinar, organitzar i gestionar les compres de béns mobles i els subministraments d'altres materials i serveis corrents de les diferents unitats del Departament.
Gestionar, coordinar i fer el seguiment dels serveis de neteja del Departament, de la seguretat dels seus edificis i dels trasllats que es produeixin, i de les incidències relacionades amb aquestes matèries.
Coordinar i gestionar els serveis de transport de documents i mercaderies entre les diferents unitats del Departament.
Organitzar i gestionar els serveis de majordomia i els controls d'accés als edificis del Departament.
Gestionar i coordinar els serveis de telefonia de les unitats i els centres de treball adscrits al Departament.
Realitzar la gestió interna dels vehicles del Departament.
Gestionar i supervisar el registre general de les diferents unitats del Departament.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (21/02/2023)