Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Servei de Prevenció en Salut Animal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Eulàlia Ribas Lligoña

Càrrec

cap del Servei de Prevenció en Salut Animal

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Elaborar i dirigir els programes sanitaris de prevenció, vigilància, alerta, lluita, emergència i eradicació sota criteris d'estandardització, de simplificació i d'actuació en xarxa, i impulsar-ne la innovació tecnològica i la recerca en la seva aplicació.
Dirigir el funcionament dels laboratoris de sanitat ramadera, supervisar i controlar els laboratoris que realitzin analítiques en matèria de sanitat animal per encàrrec del Departament i proposar acords amb altres laboratoris públics i/o privats per a la seva habilitació per a determinades analítiques.
Elaborar i dirigir programes transversals de suport a la sanitat animal de caràcter preventiu, en especial els referents a la bioseguretat, i elaborar i mantenir operatius els programes d'alerta i emergència sanitària.
Fomentar la constitució de les agrupacions de ramaders de caràcter sanitari, així com la seva participació en l'elaboració i l'execució dels programes sanitaris.
Organitzar el sistema d'identificació i moviment de bestiar i programar-ne els controls per tal d'assegurar la traçabilitat de la producció i la sanitat ramadera.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (07/03/2023)