Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire

    Organigrama

Responsable

Sr.   Albert Garcia Lus

Càrrec

cap de l'Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Gestionar els expedients per a la declaració de les zones on cal definir actuacions per a la millora de la qualitat de l'aire ambient. 

Gestionar els expedients d'aprovació dels plans per a la millora de la qualitat de l'aire. Proposar la implantació de mesures dels plans i fer el seguiment, l'avaluació i les comunicacions a la Unió Europea.

Assessorar i col·laborar amb altres administracions en les tasques relacionades amb la redacció i implantació de plans de millora de la qualitat de l'aire locals.

Donar suport operatiu als òrgans de seguiment establerts als plans de millora de la qualitat de l'aire. 

Elaborar, aprovar i donar publicitat a les instruccions tècniques i criteris relacionats amb l'avaluació de mesures per a la reducció de les emissions de contaminants.

Elaborar els inventaris d'emissions de contaminants a l'aire de referència a Catalunya pels diferents sectors emissors: industrial, transport, domèstic i generació elèctrica. 

Elaborar els informes en matèria de prevenció de la contaminació atmosfèriques en els plans de mobilitat. Promoure les mesures de sensibilització ciutadana en matèria de contaminació atmosfèrica. 

Estudiar i proposar l'aplicació d'actuacions de reducció de les emissions atmosfèriques en l'àmbit de la mobilitat.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (09/05/2023)