Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Laureà Giné Benaiges

Càrrec

cap de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona

Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 21 65 62
Fax
977 22 51 58

Funcions

a) Fer el seguiment de les sol·licituds d'avaluació ambiental de plans, programes
i projectes.
b) Tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència dels
serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.
c) Informar i assessorar en relació amb l'avaluació ambiental a ens locals, empreses
i ciutadania.
d) Emetre els informes sobre els plans, programes i projectes que li siguin
requerits.
e) Fer el seguiment de l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
f) Coordinar les actuacions i donar suport en l'exercici de les funcions pròpies
de la Direcció General de Polítiques Ambientals..
g) Donar suport als projectes de declaració i planificació d'espais naturals protegits,
de connectivitat ecològica, i de protecció d'hàbitats i patrimoni geològic que la
Direcció General de Polítiques Ambientals porti a terme al seu àmbit territorial.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (02/02/2023)