Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida

    Organigrama

Responsable

Sra.   Josefina Teres Cinca

Càrrec

cap de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida

Adreça
Carrer del Clot de les Monges, 6-8
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 031 800
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Fer el seguiment de les sol·licituds d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

Tramitar els expedients d'avaluació ambiental que siguin competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.

Informar i assessorar en relació amb l'avaluació ambiental a ens locals, empreses i ciutadania.

Emetre els informes sobre els plans, programes i projectes que li siguin
requerits.

Fer el seguiment de l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

Coordinar les actuacions i donar suport en l'exercici de les funcions pròpies de la Direcció General de Polítiques Ambientals.

Donar suport als projectes de declaració i planificació d'espais naturals protegits, de connectivitat ecològica, i de protecció d'hàbitats i patrimoni geològic que la Direcció General de Polítiques Ambientals porti a terme al seu àmbit territorial.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (31/05/2023)